Eventpass Insight | ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนจัดงานอีเวนต์ครบวงจร

วิธีเก็บข้อมูลและวัดผลอย่างชาญฉลาดในทุกประเภทงานแสดงสินค้า

เนื่องจากในปัจจุบันการจัดงานแสดงสินค้ากลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารทางตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ที่มีประสิทธิภาพในการให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆ

โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคกับแบรนด์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม ซึ่งนำไปสู่ความชอบในสินค้าหรือแบรนด์ อาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อและความจงรักภักดีต่อแบรนด์หรือองค์กรในที่สุด

แต่ผู้จัดงานจะรู้ได้อย่างไรว่าประสบการณ์ที่คุณได้สร้างให้กลุ่มเป้าหมายนั้น วัดผลแบบใดจึงจะรู้ได้ว่างานแสดงสินค้าที่ลงทุนลงแรงจัดขึ้นมานั้น จะประสบความสำเร็จสามารถเข้าถึงและสร้างมูลค่าได้จริง? วันนี้ “Eventpass Insight” จึงขอพามาดูวิธีการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและการวัดผลอย่างชาญฉลาดในทุกประเภทงานแสดงสินค้ามาฝากกันครับ

 

การจัดงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ (B2B)

 

เป็นการจัดงานแสดงสินค้าของผู้ผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง ส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าประเภทนี้ต้องมีการลงทะเบียนและจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่วงหน้า การ Tracking Activity ของผู้ร่วมงาน เช่น งาน Metalex ที่มีการจัดงานแสดงสินค้าของผู้ผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง ผู้ออกบูธจะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเท่านั้น มีทั้งการเจรจาซื้อขายทางธุรกิจทั้งไทยและนานาชาติ และมีการจัดสัมมนาวิชาการความรู้ภายในงานอีกด้วย

ดังนั้นการวัดผลสำเร็จของงานประเภทนี้ สามารถวัดได้จากจำนวนของผู้ที่มาลงทะเบียน โดยใช้เครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้แบบ Real-time แถมยังจำแนกประเภท รายละเอียดแบบอินไซต์ของผู้ร่วมงานได้อีกด้วย

 

การจัดงานแสดงสินค้าสำหรับผู้บริโภค (B2C)

เป็นการจัดงานแสดงสินค้าที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมด้านอุปโภคบริโภค ผู้จัดงานแสดงสินค้าอาจเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้ผลิตที่มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นสำคัญ เช่น งานท่องเที่ยว หรือ งานอีเวนต์ต่างๆ โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ผู้จัดงานสามารถเก็บข้อมูลได้จากการจัดกิจกรรมภายในงาน เช่น กิจกรรม Lucky Draw เล่นกิจกรรมแจกของรางวัลบนตู้คีออส

ซึ่งงานประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานกับตัวงานนั่นเอง ซึ่งจะวัดผลง่ายๆได้จากการนับจำนวนของรางวัลที่ทำการแจกไป และข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนผ่านตู้คีออสนั่นเอง

 

การจัดงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

เป็นการจัดงานแสดงสินค้าที่ผู้จัดเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้ผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มเข้าร่วมงาน คือ กลุ่มที่ติดต่อซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นประชาชนทั่วไป โดยมักแบ่งเป็น 2 ระยะเวลาร่วมงาน คือ ระยะแรกจะอนุญาตให้แต่ผู้ประกอบการเข้าชมได้เท่านั้น หรือ Trade Day กับระยะต่อมาซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานได้หรือ Public Day เช่น งานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – World of Food ASIA ซึ่งจะมีทั้งการลงทะเบียนล่วงหน้า และการลงทะเบียนหน้างานเพื่อเก็บข้อมูล

 

แต่อีกสิ่งหนึ่งของการจัดงานประเภทนี้ ส่วนมากผู้จัดงานจะให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ร่วมงานผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นผู้จัดงานต้องทำการวัดผลให้ได้ว่าสื่อใดมีประสิทธิภาพกับการลงทุนของงานคุณมากที่สุด ซึ่งสามารถวัดผลความสำเร็จของแต่ละสื่อได้ง่ายๆ จากจำนวนผู้ร่วมงานที่ได้ทำการลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ลงทะเบียน ที่ผู้จัดงานได้นำไปประชาสัมพันธ์ในแต่ละช่องทาง

นอกจากจะรู้ว่าสื่อไหนมีศักยภาพน่าลงทุน ยังสามารถประหยัดงบประชาสัมพันธ์ได้หลายหมื่นเลยหละ

-------------------------------------------------------

ปรึกษาการใช้ระบบลงทะเบียนหรือระบบการวัดประสิทธิภาพการจัดงานแสดงสินค้า ฟรีที่นี่

Line ID: @eventpass.insight หรือ http://bit.ly/EventpassInsight

Call: 06-2828-3203

Website: https://www.eventpassinsight.co/

Email: support@eventpass.co

 

Privacy Policy