Eventpass Insight | ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนจัดงานอีเวนต์ครบวงจร

CRM สำหรับวงการจัดงานอีเวนต์สำคัญแค่ไหน?

CRM สำหรับวงการจัดงานอีเวนต์สำคัญแค่ไหน?

  • CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ให้ได้นานที่สุด เพื่อเป็นกลยุทธ์ที่จะสร้าง “Brand Loyalty” หรือการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจจนอยากจะซื้อซ้ำกับแบรนด์ๆนั้นนั่นเอง

กลยุทธ์เหล่านี้จะต้องมีกระบวนการที่สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยหัวใจของมันคือการเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้บริโภคมาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาเครื่องมือกลยุทธ์ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ตรงจุดมากที่สุด

  • แล้ว CRM มีความจำเป็นต่อวงการจัดงานอีเวนต์ต่างๆอย่างไร

แต่คำถามคือทำไมหลายๆแบรนด์ถึงหันมาให้ความสำคัญกับระบบ CRM?

เพราะ CRM นั้นช่วยให้แบรนด์วิเคราะห์พฤติกรรม เข้าถึงความต้องการ และรู้จักกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวและยังทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ และทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์อีกด้วย

  • สำหรับในวงการจัดงานอีเวนต์ หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ ระบบ CRM มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ซึ่งการเก็บข้อมูลของผู้ร่วมงานทำได้ง่ายๆโดยให้ผู้ร่วมงานลงทะเบียนหน้างาน ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล ตามมาตรฐานทั่วไป ซึ่งวิธีการลงทะเบียนในสมัยนี้แทบจะไม่เห็นการกรอกแบบ “Manual” หรือใช้ปากกา กระดาษ แต่จะเป็นการใช้ “URL link” ในการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ซึ่งจะสามารถสร้างความรวดเร็วในการลงทะเบียน ดูทันสมัย มีประสิทธิภาพและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของจำนวนคนอีกด้วย

เมื่อมีการเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอได้ทั้งปริมาณจำนวนและปริมาณคุณภาพของข้อมูล ผู้จัดงานก็สามารถนำฐานข้อมูลลูกค้าตรงนี้มาใช้ในการช่วยพัฒนาการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และยังช่วยวิเคราะห์แนวโน้มตลาดวงการจัดงานอีเวนต์ในอนาคต เรื่องของผลกำไร การลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาว และนำไปวางแผนทางการตลาดที่ดีขึ้นได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสที่ในการซื้อซ้ำและเกิด “Brand Loyalty” ตามมาแน่นอน

ปรึกษาเรื่องการเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบลงทะเบียน ที่นี่

Line ID: @eventpass.insight หรือ http://bit.ly/EventpassInsight

Call: 06-2828-3203

Website: https://www.eventpassinsight.co

Email: support@eventpass.co

 


Privacy Policy