Eventpass Insight | ผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนจัดงานอีเวนต์ครบวงจร

MICE Lane ช่องทางพิเศษสำหรับนักเดินทางชาวไมซ์

MICE Lane ช่องทางพิเศษสำหรับนักเดินทางชาวไมซ์


ผู้ประกอบธุรกิจในวงการ MICE หรือผู้ที่มีธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็น MICE นั้นย่อมรู้ดีว่า เวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่สามารถกำหนดให้สิ่งที่คาดหวังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่

 

ดังนั้น การอำนวยความสะดวกในช่องทางต่างๆเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากที่สุดนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับเหล่าเดินทางชาวไมซ์ ที่เป็นชาวต่างชาติและมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาร่วมงานต่างๆในประเทศไทย

 

TCEB หรือ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สปน.) หน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย จึงได้จัดการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเข้ามาในประเทศด้วย บริการที่เรียกว่า ‘MICE Lane’ 

 

‘MICE Lane’ คือ.. ช่องทาง Fast Track ที่เหล่านักเดินทางชาวไมซ์สามารถใช้ในการผ่านด่านตรวจต่างๆในสนามบินเข้ามาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่การจะใช้ช่องทางพิเศษนี้ ใช่ว่าใครๆก็ใช้ได้ เนื่องจากมาตรการการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในวันนี้ ‘Eventpass Insight’ จึงได้นำข้อมูลขั้นตอนการสมัครบริการไมซ์เลนและข้อกำหนดต่างๆมาแชร์กันครับ

 


 

4 ขั้นตอนการสมัครบริการไมซ์เลน


1. ผู้จัดงานกรอกแบบฟอร์มสำรองใช้บริการและคำขอพิเศษในนามผู้เข้าร่วมงาน
2. ผู้จัดงานยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบให้กับสสปน. ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนเดินทางมาถึง (หากกรอกแบบฟอร์มไม่สมบูรณ์หรือยังขาดข้อมูลใดไป สสปน. จะติดต่อผู้จัดงานภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารทั้งหมด)
3. สสปน. ออกหนังสือถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอเร่งขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางมาถึง
4. สสปน. แจ้งผู้จัดงานเมื่อคำขอสำเร็จ


นอกจากชาวไมซ์จะทราบถึงขั้นตอนการขอเข้ารับริการไมซ์เลนแล้ว ยังจำเป็นจะต้องทราบข้อกำหนดบางประการอีกด้วย
• มีบริการไมซ์เลนสำหรับการเดินทางขาเข้าเท่านั้น
• จำนวนแขกวีไอพีจะต้องไม่เกิน 15 ท่านต่อกลุ่ม เมื่อใช้ช่องพรีเมี่ยม
• สสปน. จะนำทางกลุ่มวีไอพีที่มีจำนวนเกิน 15 ท่านไปยังโซนตะวันออกและตะวันตก

 

บริการดีๆแบบนี้ อย่าลืมนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจไมซ์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจของท่านได้ง่ายๆเลยนะครับ

 

 

ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ อาทิ ระบบลงทะเบียนเข้างาน ระบบ Business Matching ระบบ Interactive Stage

 

Line ID: @eventpass.insight หรือ http://bit.ly/EventpassInsight

Call: 06-2828-3203

Website: https://www.eventpassinsight.co/

Email: support@eventpass.co


Privacy Policy